Gmina Międzybórz
Powróć do: Dla Turysty

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Ziemia międzyborska to rejon o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych, predysponowany do rozwoju turystyki i rekreacji. Niewątpliwym atutem, zachęcającym do zwiedzenia okolic Międzyborza, jest malownicze położenie na skraju Wzgórz Twardogórskich, z licznymi pagórkami i obniżeniami terenowymi. W miejscowości Ose, przysiółek Górzyca, znajduje się Wzgórze „Zbójnik” - najwyższe wzniesienie Wzgórz Twardogóskich (272 m n.p.m.). Ponadto wzniesienia, stanowiące punkty widokowe, znajdują się w miejscowościach Kraszów i Bukowina Sycowska. Miasto Międzybórz położone jest w obniżeniu terenowym, a z okolicznych wzgórz można oglądać jego malowniczą panoramę.

 

Dominującym walorem wypoczynkowym gminy Międzybórz są duże obszary leśne (44% powierzchni Gminy), należące do kompleksu promocyjnego „Lasy Rychtalskie”. Z tego względu okolice Międzyborza są dobrze znane zbieraczom grzybów i jagód oraz myśliwym, odwiedzającym te tereny. Na terenie leśnictwa Bukowina Sycowska, ok. 1 km od wsi Gola Wlk., znajduje się rezerwat „Gola”. Jest to rezerwat leśny o pow. 11,7 ha, założony w 1956 r., z pięknymi okazami buków, świerków i grabów. Przeciętny wiek drzewostanu wynosi ok. 130 lat. Ciekawostką przyrodniczą jest „diabelski kamień” – głaz narzutowy, znajdujący się w lesie przy drodze gruntowej Niwki Kraszowskie – Kraszów, z którym związana jest legenda o Międzyborzu.

 

Atrakcyjność turystyczną Międzyborza zwiększa jego dogodne położenie komunikacyjne przy drodze krajowej nr 25, w niewielkiej odległości od dużych aglomeracji miejskich, tj. Wrocławia, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego i Oleśnicy.

 

Przez Gminę przebiega trasa turystyczna Krotoszyn – Odolanów – Sośnie – Międzybórz - Antonin, natomiast przez miejscowość Niwki Książęce prowadzi szlak rowerowy Sośnie - Kobyla Góra. Opracowano przewodnik tras i ścieżek rowerowych na terenie powiatu oleśnickiego, w tym również gminy Międzybórz. W obrębie gminy Międzybórz projektuje się wyznaczenie następujących tras rowerowych:

  • Międzybórz – Ose – Wydzierano – Bukowina Sycowska – Kamień – Klonów - Międzybórz
  • Międzybórz – Dęby – Kraszów – Komorów – Dziesławice – Hałdrychowice – Kraszów – Międzybórz
  • trasę biegnącą dawną granicą polsko-niemiecką tj.: Międzybórz – Granów – Pawłów – Kąty Śląskie Niwki Kraszowskie – Niwki Książęce – Rybin – Osowiec – Ligota Rybińska – Kraszów – Międzybórz.

 

Bazę gastronomiczną i hotelową na terenie Gminy stanowią:

  • Zajazd „Leśnik” - Oska Piła 10
  • Made in Napoli – Międzybórz, ul. Wrocławska 38