Gmina Międzybórz
Powróć do: Dla Turysty

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Międzybórz leży w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, pomiędzy pasmem Wzgórz Trzebnickich i obszarem Stawów Milickich od zachodu oraz pasmem Wzgórz Ostrzeszowskich od wschodu. Obszar Gminy obejmuje fragmenty Wzgórz Twardogórskich oraz Obniżenia Sycowskiego. Dzisiejszy Międzybórz i okolice to przede wszystkim zagłębie meblarstwa. Na terenie Gminy działają też zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego ( m.in. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska – jedyna w powiecie oleśnickim ). Z uwagi na niską bonitację gleb i małą opłacalność produkcji rolniczej zmniejsza się rola rolnictwa w działalności gospodarczej Gminy, co z kolei przyczynia się do tego, iż zdecydowana większość mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej.

Położenie Międzyborza przy drodze krajowej łączącej aglomerację wrocławską z Ostrowem Wielkopolskim i Kaliszem stwarza możliwości rozwojowe dla przedsiębiorców.

 

Administracyjnie Gmina należy do powiatu oleśnickiego i graniczy z następującymi gminami:

  • od południa - z gminą Syców,
  • od zachodu - z gminą Twardogóra,
  • od północy - z gminą Sośnie,
  • od wschodu - z gminą Kobyla Góra.