Gmina Międzybórz
Powróć do: Dla Mieszkańca

Projekt "Bliska przestrzeń"

Projekt "Bliska przestrzeń"

25 lutego 2022 r. o godz. 18:00 przeprowadzono spotkanie edukacyjne dla mieszkańców wsi Klonów na temat Projektu "Bliska Przestrzeń" oraz procedury planistycznej prowadzonej dla obrębu. Omówiono szczegóły składania wniosków i uwag, omawiano różnice między dokumentami planistycznymi: studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zachęcamy mieszkańców do składania ewentualnych wniosków o zmianę funkcji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Klonów.