Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Inwentaryzacja źródeł ciepła

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIĘDZYBÓRZ

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła, na terenie Miasta  i Gminy Międzybórz, której termin zakończenia określono na dzień 22 grudnia 2023 r., Urząd opracował krótką ankietę m.in. na temat rodzaju użytkowanych przez Państwa kotłów (głównego źródła ciepła), używanego paliwa, danych 
o budynkach w tym rodzaju ocieplenia budynku.

Celem inwentaryzacji jest poprawa jakości powietrza w regionie. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o rzetelną informację na temat stosowanego źródła ciepła. Ograniczenie zanieczyszczenia poprzez identyfikację przestarzałych urządzeń grzewczych leży w naszym wspólnym interesie. Ocena skali problemu stanowi, oprócz ustawowego obowiązku, narzędzie do formułowania potrzeb w zakresie pozyskiwania dofinansowania na instalacje OZE, w tym na wymianę kotłów np. w ramach programów rządowych „Czyste powietrze” i „Ciepłe mieszkanie”.

Szacuje się, że około ludności naszego kraju narażone jest na oddychanie powietrzem z wysokim stężeniem szkodliwych związków powstających w wyniku spalania paliw stałych w domowych instalacjach cieplnych. W wielu miejscach występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego. Dotyczy to również w Gminy Międzybórz, gdzie w sezonie grzewczym mieszkańcy narażeni są na przekroczenia stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5.

Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu otrzymują wiele zgłoszeń, dotyczących zanieczyszczania powietrza przez właścicieli poszczególnych nieruchomości. Zgłaszający sugerują często, że pod wskazanym adresem w piecach instalacji grzewczych spalane są śmieci. Po przeprowadzeniu kontroli niejednokrotnie okazuje się, że czarny dym z komina jest efektem spalania niskiej jakości węgla spalanego w wysłużonej, często mocno zanieczyszczonej instalacji.

Samorząd województwa dolnośląskiego podjął działania mające na celu wyeliminowanie przestarzałych urządzeń grzewczych i przejście do pozyskiwania ciepła ze źródeł nisko lub bezemisyjnych, takich jak instalacja centralnego ogrzewania, OZE, gaz, lekki olej opałowy czy prąd. Aktem regulującym te zagadnienia są tzw. uchwały antysmogowe przyjęte przez sejmik województwa dolnośląskiego. Zawierają one konkretne wymagania techniczne dla instalacji grzewczych. Określają też, jaki opał można stosować, a opalanie jakim rodzajem paliwa jest zabronione.

Wychodząc naprzeciw nieuniknionym zmianom, ale przede wszystkim w trosce o jakość powietrza i zdrowie mieszkańców Miasta i Gminy Międzybórz, nasz samorząd przystąpił do inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła oraz danych o budynkach w formie ankiety, której wypełnienie i przesłanie do Urzędu jest powinnością właścicieli i zarządców nieruchomości i które to dane, przekazane w ankietach będą weryfikowane w dalszej procedurze nadzoru nad realizacją programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2020r. (Dz. U. z 2020r., poz. 2127) o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 554 z późn. zm.) w związku z Komunikatem Ministra Rozwoju, Pracy  i Technologii w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków z dnia 25 marca 2021r. (Dz. U. z 2021r., poz. 583), każdy właściciel (zarządca) budynku ma obowiązek złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania, eksploatowanego w dniu ogłoszenia komunikatu, o którym mowa powyżej, w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego komunikatu tj. od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2022r.

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliwa zostało uruchomione po 1 lipca 2021r., właściciel (zarządca) takiego budynku ma obowiązek w ciągu 14 dni od jego uruchomienia na złożenie takiej deklaracji.

W przypadku posiadania podpisu kwalifikowanego, deklarację taką można złożyć za pośrednictwem profilu zaufanego bezpośrednio do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatkowe informacje!

Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Międzybórz to – zadanie Burmistrza, wynikające z m.in. z zapisów uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie Województwa Dolnośląskiego, natomiast złożenie deklaracji, dotyczącej źródeł ciepła lub źródeł spalania – to obowiązek każdego właściciela nieruchomości.

Jeśli ktoś już wypełnił swój obowiązek i złożył deklarację nadal ma obowiązek poddania się ankietyzacji.

W sytuacji, kiedy właściciel/zarządca nieruchomości nie dostarczy wypełnionej ankiety w terminie ustalonym na wstępie –  Urząd będzie podejmował kolejne próby skutecznego wykonania tego obowiązku.

W przypadku pytań związanych z wypełnianiem ankiety proszę kontaktować się pod nr tel. 62 785 61 19 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30.

Ankieta do pobrania na:

·      stronie internetowej Urzędu 

oraz 

·      BIP UMiG Międzybórz.

  Z poważaniem!

Burmistrz

    (-) Jarosław Głowacki

Pliki do pobrania:

Ankieta źródła ciepła 2023.docx
Format: docx, 94.1 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.