Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Dla Inwestora

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Dofinansowanie kosztów kształcenia

młodocianych pracowników

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu informuje, iż pracodawcy ubiegający się o dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, składają:

  1.  Wniosek o dofinansowanie wraz z następującymi załącznikami:

-  kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- świadectwo pracy  młodocianego pracownika wystawionego przez pracodawcę,

- kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu pracownika młodocianego, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu,

- kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych wystawione dla pracodawców lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo dla osoby zatrudnionej u pracodawcy  (określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia),

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minims

3. Oświadczenie o wielkości pomocy de minims otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

4. Oświadczenie o poniesionych kosztach.

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował pomoc techniczną pod nazwą System Udostępniania Danych  o Pomocy Publicznej (SUDOP - https://sudop.uokik.gov.pl), na której każdy przedsiębiorca może sprawdzić wartość otrzymanej pomocy de minimis za lata poprzednie.

W związku z ukazaniem się obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 22 marca 2019 [Dz.U. z 2019 r. poz. 276] w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, pracodawcy którzy zatrudnili w roku szkolnym 2019/2020 młodocianych z powyższego obwieszczenia [cz.II] otrzymają dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości do 10.510,00 w roku 2022.

                Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w roku 2022 po waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 wynosi;

- w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w  wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) – do 8.493,13 zł

- przyuczenie do wykonywania określonej pracy ( za każdy pełny miesiąc kształcenia) – 266,95 zł

- w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe – do 10.510,00 zł

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Termin i sposób załatwienia sprawy;

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Forma przyznania dofinansowania;

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postepowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy;

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu za pośrednictwem Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Międzybórz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pliki do pobrania;

Podstawa prawna;

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – art. 122
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
  6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – art. 37 ustawy.
  7. Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

 

Uwagi;
Informujemy pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, by w terminie 30 dni po podpisaniu umowy z młodocianym pracownikiem, składali informację (zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem) do Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu ul. Kolejowa 13.
Pracodawca zobowiązany jest także powiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz o zmianie adresu zamieszkania młodocianego.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.