Gmina Międzybórz
Powróć do: Dla Mieszkańca

Pomoc prawna

Pomoc_prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie. 


Szanowni Państwo, zgodnie z prośbą Ministerstwa Sprawiedliwości, przekazujemy informacje na temat dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Nieodpłatne pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są aktualnie udzielane w prawie 1500 punktach w całym kraju, a punkty te znajdują się w każdym powiecie.

Ponadto jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, od 2022 r. rozpoczęto również dodatkowy projekt tworzenia punktów specjalistycznych, które dedykowane są osobom z określonymi potrzebami, w tym punkty, w którym udzielana jest pomoc osobom doznającym przemocy (przede wszystkim wobec kobiet i dzieci) czy punkt specjalizujący się w prawie rodzinnym. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

oraz w poradniku nieodpłatnej pomocy prawnej https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne--dolacz-do-nas